top of page

Новините и другите материали, публикувани в този доклад, са само с информационен характер и не представляват препоръка или предложение за извършване на сделки с криптовалути, криптотокени или други продукти на блокчейн технологиите. Продуктите на блокчейн технологиите (криптовалути, криптотокени, умни договори и други) не подлежат на регулация и правна защита от правото на РБ и ЕС към настоящия момент. Сделките с продукти на блокчейн технологиите (криптовалути, криптотокени, умни договори и други) са с висока степен на риск).

 Коментар

Belayer Crypto Report

Report Social Share (9) (1).png

Reports

Belayer Crypto Report

Q2-2023 Belayer Blockchain Report

 Коментар

Belayer Crypto Report

Q3-2023 Belayer Blockchain Report

Блокчейн 101

Крипто

Речник

Belayer Български крипто и блокчейн понятия, речник

Билеър ООД управлява средства на свои клиенти от 05.10.2017 г. и считаме тази дата като отправна точка за нашето представяне на инвестиционата услуга свързана с управлението на крипто активи (крипто токени и криптовалути). Данни за минало представяне на инвестицията в продукти на блокчейн технологията с Билеър ООД не е гаранция за бъдещата възвръщаемост.


Доходността на всеки индивидуален клиентски портфейл зависи от датата на първата инвестиция, влизания и излизания от портфейла на клиента. 


Курсовете за продукти на блокчейн технологията (крипто токени и криптовалути) се взимат по данни на coingecko.com  за closing price в 00:00 часа UTC време.


Доходността и главницата на инвестицията не е гарантирана от държавен или друг нормативно създаден гаранционен фонд.

Дейността на Билеър ООД, подлежи на регистрационен режим.

Билеър ООД прилага закона за мерките срещу изпирането на пари. 

Адрес:

пл. Народно Събрание №9

София, България

Телефон:

Имейл:

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube
bottom of page