top of page

Експозиция към пазара на крипто активи

Нашата мисия е да осигурим най-добрата възможност за участие в този все още нов и пълен с възможности пазар. Предлагаме удобна и лесна услуга за управление на индивидуален портфейл от крипто активи.

Растежът на дърво като метафора за инвестиция с дългосрочен хоризонт

Нашият екип вярва, че инвестицията в крипто активи все още не е закъсняла, а тази направена с дългосрочен хоризонт се радва на най-висок успех.

 

Непрекъснатото изграждане и подобряване на инфраструктурни протоколи, блокчейн базирани решения насочени към крайния ползвател, както и налагането на основни блокчейн принципи във все повече традициони бизнес сектори, ще окажат неминуем ефект върху пазарната капитализация на редица продукти на блокчейн технологията.

Какво предлагаме

В Belayer базираме инвестиционните си решения на фундаментален анализ и стриктна стратегия, в която се стремим да откриваме най-добрите и обещаващи проекти в ключови за развитието на сектора сфери.

Нашият фокус е насочен към развитието на L1 и L2 блокчейн мрежи, DeFi протоколи, Web3 игри и др.

01

Професионализъм при управлението

Активно управление на индивидуални портфейли с особено внимание върху управление на риска и нулева толерантност към "day trading", както и инструменти за допълнителна доходност чрез "leverаge". Стремим се към запазване на ниски за сектора нива на риск. 

03

Експертност и богат опит

Екип с дълбоки познания и участие в сферата на международно ниво от 2016 г. Нашия екип е преминал многократно през всички цикли на криптопазара, придобивайки незаменим опит.

02

Отчетност и удобство

Предоставяме прозрачност и отчетност на статута на вашата инвестиция, както и възможност за излизане от позиция на ежеседмична база с минимален срок за известие.

04

Нови възможности

Предлагаме на нашите клиенти достъп до изцяло нови инструменти за доходност чрез участие в DeFi протоколи, като валидатор в Proof-of-Stake блокчейн мрежи и Airdrops. 

Резултати

Резултат за представянето на инвестиция в Belayer при портфейл със средно ниво на риск. Графиката показва представянето спрямо движението на Bitcoin (BTC) и общата пазарна капитализация на всички проекти по цени на coinmarketcap.com.*

Година
Belayer портфолио
Bitcoin (BTC)
Крипто пазар (Total Market Cap)
2022
- 71.50 %
- 64.17%
- 63.39%
2021
+ 299.30%
+ 47.64%
+ 154.11%
2020
+ 400.42%
+ 307,46%
+ 316.39%
2019
+ 49.45%
+ 47.64%
+ 59.83%
2018
- 85.11%
- 73.80%
- 78.68%
2017
+248.31%
+ 224.17%
+ 328.30%

* За начало и край на година се считат първите отчетни периоди на Belayer за всяка година - 00:00 UTC в първия вторник за годината

Инвестиция в "bear market" и излизане от позиция в "bear market"

Начало на 2019 - Край на 2022

+751%

Belayer

+351%

Bitcoin

+519%

Обща пазарна капитализация

Инвестиция в "bear market" и излизане от позиция в "bull market"

Начало на 2019 - Край на 2021

+2886%

Belayer

+1160%

Bitcoin

+1591%

Обща пазарна капитализация

Добавена стойност
за нашите клиенти

Отговорно съхранение на крипто активи

Отговорно съхранение

Възползвайте се от нашия опит за сигурно и отговорно съхранение на крипто активи и спестете съпътстващия личното съхранение стрес.

 

Belayer работи със специално разработени протоколи за сигурно съхранение и работа с клиентски портфейли.

Експозиция към диверсифицирано портфолио

Експозиция към диверсифицирано портфолио

Подбираме проекти на базата на фундаментален анализ и дългосрочен хоризонт, с разум и внимание към индивидуалните цели, риск профил и инвестиционни нужди.

Предпазваме клиентите си от инвестиция в недоброжелателни и измамни проекти или ненавремено излизане от позиция. 

 

Запазваме умерени нива на риск, като доставяме Alpha спрямо движението на крипто пазара.  

Спестено време и усилия

Спестено време и усилия

Решаваме проблема с липсата на време за индивидуално управление.

Елиминираме риска от недостатъчно добро познаване на блокчейн технологията и крипто пазара.

Получавате достъп до валидирани от нашия екип интрументи за допълнителна доходност и се възползвате от най-доброто, което пазарът може да предложи.

Рискове свързани с инвестицията в крипто активи

Като все още развиваща се сфера, блокчейн и крипто индустрията може да бъде силно волатилна и съдържа рискове, с които всеки трябва да е предварително запознат.

 

От друга страна, когато активите биват правилно управлявани, експозицията към тази сфера може да бъде източник на диверсификация и висока възвръщаемост.

Висока волатилност

Стойността на крипто активите варира в голяма степен в кратки периоди от време. Внезапните движения в цената на активите правят инвеститори с кратък инвестиционен хоризонт несигурни и излагат активни търговци (“day traders”) на особено голям риск.

Именно затова в Belayer се фокусираме върху дългосрочния хоризонт на инвестиция и залагаме на издържали във времето проекти.

Липса на регулаторна рамка

Въпреки че се работи в тази посока, все още няма единна регулаторна рамка, по която да се третират инвестициите свързани с крипто активи. Очаква се такава да бъде приета от ЕС през 2024 г., под названието MiCA.

В Belayer следим отблизо развитието на регулациите на тези пазари и изпълняваме навременно всички изисквания.

Технически рискове

Крипто активите могат да се съхраняват в непопечителски портфейл на лично

устройство. При този тип съхранение, съществува рискът от загуба на ключа за достъп до устройството и

загуба на вашите крипто активи.

Експозицията към този тип риск е минимална, тъй като следваме стриктна процедура по съхранение и попечителство на индивидуалните портфейли на клиентите ни.

Риск от измами

Поради липсата на регулации за платформите за обмен на крипто активи, има риск от

недобросъвестни контрагенти, ниски нива на киберсигурност и защита на съхраняваните активи, а често до платформите се допускат дори изначално измамни крипто проекти.

 

Екипът на Билеър използва сигурно съхранение на активите в хардуерни устройства с висока защита, както и децентрализирани протоколи, за да минимизира този тип риск

Липса на експертиза

Липсата на знание, време и разбиране на сферата могат да доведат до скъпи грешки. Това включва незнание за правилно влизане в сферата, съхранение и управление на наличните активи.

Избираме проектите с най-висок потенциал за успех в дългосрочен план и систематично проследяваме развитието на нашият портфейл, за да спестим време и усилия на клиента.

 • Какъв е процесът на инвестиция?
  Когато заявите интерес към нашата услуга с попълване на формата за контакт, обаждане или имейл, ще се свържем с вас по избрания от вас начин. Ще проведем телефонен разговор, след което ще ви поканим на среща в нашия офис и ще ви запознаем с нашата инвестиционна стратегия. Ако сте с подходящ за нашата услуга профил на инвеститор, ще ви помолим да попълните въпросник за оценка на вашия рисков профил. Ще ви изпратим нашия договор, както и всички съпътстващи Закона за Мерките срещу Изпиране на Пари (ЗМИП) декларации, сред които и декларация за произход на средствата. След проверка на документацията, която ни изпратите, ще пристъпим към подписване на договор присъствено или дистанционно. Припостъпване на превод в лева или евро към наша банкова сметка или превод на криптовалута или токени (USDC или ETH) към портфейл на Билеър ООД, подписаният договор влиза в сила. С пристигане на вашите средства, вашата инвестиция ще бъде разпределена в криптовалути и криптокени. От общата сума на вашата инвестиция ще бъдат удържани до 2% транзакционни разходи. Ще получите имейл, който потвърждава вашата начална инвестиция. Всяка седмица ще бъдете информирани с имейл с движението на вашата инвестиция.
 • Какви са таксите и комисионите?
  Прилагаме такса за управление от 1%, която се смята върху вашият net asset value в края на всяка календарна година, като сумата се удържа от вашия портфейл. Прилагаме комисион за успех ("performance fee") по метода high-water-mark върху покачването на вашата инвестиция със засичане веднъж седмично, всеки понеделник срещу вторник в 00:00 UTC време, по closing price на coingecko.com. Пример: Ако инвестирате 100 единици и те се увеличат до 120 единици в следващия момент на засичане на вашия индивидуален портфейл, дължимата такса към нас ще бъде 20% от разликата между 120 и 100 или 4 единици. Към нас не се дължи комисион, ако вашата инвестиция не надхвърли повече най-високата си точка - 120 единици. При достигане на по-висока точка на вашата инвестиция спрямо отчетния период, от главницата на вашата инвестиция ще бъдат удържани 20% от разликата между новата най-висока точка на инвестиция и предишната най-висока стойност - 120.
 • Кога мога да излезна от своята позиция?
  Билеър ООД не заключва средства на своите клиенти при изпълнение на своята стратегия. Можете да излезнете от вашата позиция частично или изцяло във всеки момент след първия месец, в който сте наш клиент. Процедурата по излизане, частично или изцяло, в крипто или лева, изисква да бъде оповестено с имейл до ден четвъртък на предхождащата вашето излизане седмица. Всички влизания и излизания се осъществяват в понеделник срещу вторник.
 • Каква е минималната сума на инвестиция?
  Минималната сума на инвестиция в индивидуален портфейл е 10 000 лв.
 • Можете ли да изпълнявате Dollar-Cost-Average стратегия?
  Да, като дори съветваме наши клиенти да избират именно този начин на инвестиция. DCA стратегия е особено успешна във волатилен пазара като този на крипто, като ви помага да осредните вашата цена на влизане в пазара и избегнете риска от влизане в крипто в момент, в който пазарът е твърде надценен. Нашите изисквания към тази стратегия са индивидуалните внасяния на сума да не бъдат по-малко от 2 500 лв всяко с не по-голям интервал от 2 месеца. Изпълнението на тази стратегия изисква моментите на влизане в крипто инвестиция да бъдат на равни интервали с предварително ясен инвестиционен хоризонт.
 • Има ли ограничение за повторна инвестиция?
  Не, може да добавите средства към вашия портфейл по всяко време, като те ще бъдат ефективно превърнати в крипто в първия възможен отчетен период - понеделник срещу вторник.
Научете повече

Попълнете формата за връзка с нашия екип. 

Ще получите кратка презентация за нашите услуги и информация за  доходност на нашите инвестиции.  

Благодарим за вашия интерес!
Очаквайте имейл на посочения от вас адрес.

Инвестирай

Адрес:

Телефон:

Имейл:

 • Facebook
 • LinkedIn

Билеър ООД управлява средства на свои клиенти от 05.10.2017 г. и считаме тази дата като отправна точка за нашето представяне на инвестиционата услуга свързана с управлението на крипто активи (крипто токени и криптовалути). Данни за минало представяне на инвестицията в продукти на блокчейн технологията с Билеър ООД не е гаранция за бъдещата възвръщаемост.


Доходността на всеки индивидуален клиентски портфейл зависи от датата на първата инвестиция, влизания и излизания от портфейла на клиента. 


Курсовете за продукти на блокчейн технологията (крипто токени и криптовалути) се взимат по данни на coingecko.com  за closing price в 00:00 часа UTC време.


Доходността и главницата на инвестицията не е гарантирана от държавен или друг нормативно създаден гаранционен фонд.

Дейността на Билеър ООД подлежи на регистрационен режим.

Билеър ООД прилага закона за мерките срещу изпирането на пари. 

bottom of page