top of page
belayer-mountain-looks like the crypto market graphic of performance with highs and lows as in each crypto investment cycle

Професионално

 управление на   крипто активи 

Първата в България услуга за инвестиции в продукти на блокчейн технологията 

Дългогодишен опит в управление на рискa и работа с продукти на блокчейн технологията

Основана през 2017 г, Билеър управлява средства на своите клиенти при стратегия с дългосрочен хоризонт и уповавайки се на фундаментелен анализ. 

Диверсифицирано портфолио

Екипът на Belayer следи ежедневно, подбира с внимание и инвестира в подсфери на блокчейн с най-голям потенциален пазар и изгледи за растеж и блокчейн проекти с най-голям дългосрочен потенциал за развитие във всяка подсфера на пазара.

Допълнителна доходност

Доставяме Alpha спрямо пазара на крипто активи и реализираме допълнителна доходност с позиции в различни DeFi проекти, участие като валидатор в Proof-of-stake мрежи и активна Airdrop farming дейност.

Дългосрочна визия

Блокчейн технологията полага основите  по-прозрачна, ефективна и честна  система за обмен на стойност. Този нов интернет на стойността, който наричаме Web3 е в своите ранни години на развитие. 

Научете повече

Попълнете формата за връзка с нашия екип.

Благодарим за вашия интерес!
Очаквайте имейл на посочения от вас адрес.

Capital_(Bulgarien)_Logo.svg.png
forbes-logo-black-1800x1013_edited.jpg
NEW LOGO DARIK.jpeg
Bloomberg TV Bulgaria.png
мениджър.png
 • Какъв е процесa на инвестиция?
  След попълване на формата за контакт, обаждане или имейл, ще се свържем с вас. Ще проведем телефонен разговор, след което ще ви поканим на среща, на която ще отговорим на всички ваши въпроси по отношение нашата услуга и нашата инвестиционна стратегия. Ако сте с подходящ за нашата услуга профил на инвеститор, ще ви помолим да попълните въпросник за оценка на вашия рисков профил, като част от всички съпътстващи Закона за Мерките срещу Изпиране на Пари (ЗМИП) декларации, сред които и декларация за произход на средствата. Ще изпратим и нашия договор за управление на портфейл от крипто активи. След проверка на вашите данни и декларация, част от вътрешен процес в съответствие ЗМИП, ще пристъпим към подписване на договор присъствено или дистанционно с електронен подпис. С пристигане на вашите средства, вашата инвестиция ще бъде разпределена в криптовалути и криптокени. От общата сума на вашата инвестиция ще бъдат удържани до 2% транзакционни разходи. Ще получите имейл, който потвърждава вашата начална инвестиция. Всяка седмица ще бъдете информирани за движението на вашата инвестиция и ще имате достъп до актуална инфомация за вашия портфейл.
 • Какви са таксите и комисионите?
  Такса за управление от 1%, която се смята върху вашият Net Asset Value (NAV) в края на всяка календарна година. Сумата се удържа от вашия портфейл. Прилагаме комисион за успех в размер на 20% ("performance fee") по метода high-water-mark върху покачването на вашата инвестиция със засичане веднъж седмично, всеки понеделник срещу вторник в 00:00 UTC време, по closing price на coingecko.com.
 • Кога мога да излезна от своята позиция?
  Билеър ООД не заключва средства на своите клиенти при изпълнение на своята стратегия. Можете да излезнете от вашата позиция частично или изцяло във всеки момент след първия месец, в който сте наш клиент. Процедурата по излизане, частично или изцяло, в крипто или лева, изисква да бъде оповестено с имейл до ден четвъртък на предхождащата вашето излизане седмица. Всички влизания и излизания се осъществяват в понеделник срещу вторник.
 • Каква е минималната сума на инвестиция?
  Минималната сума на инвестиция в индивидуален портфейл е 10 000 лв.
 • Можете ли да изпълнявате Dollar-Cost-Average стратегия?
  Да, като дори съветваме наши клиенти да избират именно този начин на инвестиция. DCA стратегия е особено успешна във волатилен пазара като този на крипто, като ви помага да осредните вашата цена на влизане в пазара и избегнете риска от влизане в крипто в момент, в който пазарът е твърде надценен. Нашите изисквания към тази стратегия са индивидуалните внасяния на сума да не бъдат по-малко от 2 500 лв всяко с не по-голям интервал от 2 месеца. Изпълнението на тази стратегия изисква моментите на влизане в крипто инвестиция да бъдат на равни интервали с предварително ясен инвестиционен хоризонт.
 • Има ли ограничение за повторна инвестиция?
  Не, може да добавите средства към вашия портфейл по всяко време, като те ще бъдат ефективно превърнати в крипто в първия възможен отчетен период - понеделник срещу вторник.

 Коментар

Belayer Crypto Report

Report Social Share (9) (1).png

Reports

Belayer Crypto Report

Q2-2023 Belayer Blockchain Report

 Коментар

Belayer Crypto Report

Q3-2023 Belayer Blockchain Report

Блокчейн 101

Крипто

Речник

Belayer Български крипто и блокчейн понятия, речник

Адрес:

пл. Народно Събрание №9

София, България

Телефон:

Имейл:

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Youtube

Билеър ООД управлява средства на свои клиенти от 05.10.2017 г. и считаме тази дата като отправна точка за нашето представяне на инвестиционата услуга свързана с управлението на крипто активи (крипто токени и криптовалути). Данни за минало представяне на инвестицията в продукти на блокчейн технологията с Билеър ООД не е гаранция за бъдещата възвръщаемост.


Доходността на всеки индивидуален клиентски портфейл зависи от датата на първата инвестиция, влизания и излизания от портфейла на клиента. 


Курсовете за продукти на блокчейн технологията (крипто токени и криптовалути) се взимат по данни на coingecko.com  за closing price в 00:00 часа UTC време.


Доходността и главницата на инвестицията не е гарантирана от държавен или друг нормативно създаден гаранционен фонд.

Дейността на Билеър ООД, подлежи на регистрационен режим.

Билеър ООД прилага закона за мерките срещу изпирането на пари. 

bottom of page