top of page
belayer-mountain-looks like the crypto market graphic of performance with highs and lows as in each crypto investment cycle

Професионално

 управление на   крипто активи 

Първата в България услуга за инвестиции в продукти на блокчейн технологията. 

Дългогодишен опит в управление на рискa и работа с продукти на блокчейн технологията. 

Основана през 2017 г, Билеър ООД управлява средства на своите клиенти при стратегия с дългосрочен хоризонт и уповавайки се на фундаментелен анализ. 

Диверсифицирано портфолио

Belayer следи и инвестира в подбрани проекти с продукти изградени на блокчейн технологията. Разпознаваме подсфери на блокчейн с най-голям потенциален пазар и изгледи за растеж и откриваме победителите в тях.

Допълнителна доходност чрез DeFi

Доставяме Alpha спрямо пазара на крипто активи и реализираме допълнителна доходност с позиции в различни DeFi проекти и участие като валидатор в Proof-of-stake мрежи.

Дългосрочна визия

Блокчейн технологията играе основна роля в изграждането на по-прозрачна и по-честна финансова система, както строи основите на следващ слой на интернет - този на стойността. 

Научете повече

Попълнете формата за връзка с нашия екип. 

Ще получите кратка презентация за нашите услуги и информация за  доходност на нашите инвестиции.  

Благодарим за вашия интерес!
Очаквайте имейл на посочения от вас адрес.

Ресурси

Reports

Belayer Crypto Report

Q3-2023 Belayer Blockchain Report

Knowledge

Крипто

Речник

Belayer Български крипто и блокчейн понятия, речник

Reports

Belayer Crypto Report

Q2-2023 Belayer Blockchain Report

Адрес:

пл. Народно Събрание №9

София, България

Телефон:

Имейл:

  • Facebook
  • LinkedIn

Билеър ООД управлява средства на свои клиенти от 05.10.2017 г. и считаме тази дата като отправна точка за нашето представяне на инвестиционата услуга свързана с управлението на крипто активи (крипто токени и криптовалути). Данни за минало представяне на инвестицията в продукти на блокчейн технологията с Билеър ООД не е гаранция за бъдещата възвръщаемост.


Доходността на всеки индивидуален клиентски портфейл зависи от датата на първата инвестиция, влизания и излизания от портфейла на клиента. 


Курсовете за продукти на блокчейн технологията (крипто токени и криптовалути) се взимат по данни на coingecko.com  за closing price в 00:00 часа UTC време.


Доходността и главницата на инвестицията не е гарантирана от държавен или друг нормативно създаден гаранционен фонд.

Дейността на Билеър ООД, подлежи на регистрационен режим.

Билеър ООД прилага закона за мерките срещу изпирането на пари. 

bottom of page