top of page

Reports

Belayer Crypto Report

Report Social Share (9) (1).png

Reports

Belayer Crypto Report

Доклад за блокчейн технологията за второто тримесечие на 2023-а година

Reports

Belayer Crypto Report

Доклад за блокчейн технологията за третото тримесечие на 2023-а година

Knowledge

Крипто

Речник

Blockchain Dictionary

Адрес:

пл. Народно Събрание №9

София, България

Телефон:

Имейл:

  • Facebook
  • LinkedIn

Билеър ООД управлява средства на свои клиенти от 05.10.2017 г. и считаме тази дата като отправна точка за нашето представяне на инвестиционата услуга, свързана с управлението на крипто активи (крипто токени и криптовалути). Данни за минало представяне на инвестицията в продукти на блокчейн технологията с Билеър ООД не е гаранция за бъдещата възвръщаемост.


Доходността на всеки индивидуален клиентски портфейл зависи от датата на първата инвестиция, влизания и излизания от портфейла на клиента. 


Курсовете за продукти на блокчейн технологията (крипто токени и криптовалути) се взимат по данни на coingecko.com  за closing price в 00:00 часа UTC време.


Доходността и главницата на инвестицията не е гарантирана от държавен или друг нормативно създаден гаранционен фонд.

Дейността на Билеър ООД подлежи на регистрационен режим.

Билеър ООД прилага закона за мерките срещу изпирането на пари. 

bottom of page